YENİ VİLLA YERİ ARSA SATIŞ İLANI / Tarih: 28.07.2017

                                                                                   İLAN
                                               HALKAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN
 
1. Mülkiyeti Konya Halkapınar Belediyesi’ne ait olan Bahçelievler Mahallesi Ağılönü Mevkisinde bulunan ve  aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilerek satılacaktır. 
2. İhale 28.07.2017 Cuma günü saat 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
3. İhale ile ilgili bilgi ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin aşağıda yazılı istenilen belgeleri 28.07.2017 Cuma günü Saat 14.00’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. 
5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER  
a- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b- İkametgâh Belgesi,
c- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,
d- Başkası adına veya şirket adına ihaleye katılacak olanlar: Yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi ve Noter onaylı vekâletname,                                                                                                                                                                                   
NO MAHALLE VE MEVKİİ      CİNSİ  Ada/ Parsel   M2'Sİ         MUHAMM.BED.    GEÇ.TEM.
                                                                                                                              
  
1 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 163/4      500,00          30.000 TL          1.500 TL
2 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 163/10       450,00          27.000 TL     1.350 TL
3 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 164/7       500,00          30.000 TL          1.500 TL
4 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 165/13       532,65                31.959 TL          1.596 TL
5 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 167/10       600,00          36.000 TL    1.800 TL
6 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 167/11       600,00               36.000 TL    1.800 TL
7 Bahçelievler Mah. Ağılönü      Arsa 167/12           593,55                35.613 TL          1.781 TL
8      Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/1       800,00          48.000 TL    2.400 TL
9 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/2       800,00          48.000 TL    2.400 TL
10 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/3       400,00          24.000 TL     1.200 TL
11 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/4       400,00                24.000 TL          1.200 TL
12 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/5       400,00          24.000 TL    1.200 TL
13 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/6       400,00          24.000 TL    1.200 TL
14 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/7       400,00          24.000 TL    1.200 TL
15 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/8       400,00          24.000 TL    1.200 TL
16 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/9       785,06          47.103,6 TL    2.355 TL
17 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/10       723,77          43.426,2 TL    2.171 TL
18 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/11       400,00          24.000 TL    1.200 TL
19 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/12       400,00          24.000 TL    1.200 TL
20 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/13       400,00          24.000 TL    1.200 TL
21 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/14       400,00          24.000 TL    1.200 TL
22 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 168/15       400,00          24.000 TL    1.200 TL
23 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 179/10       450,00          27.000 TL    1.350 TL
24 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 179/11       700,65          42.039 TL    2.102 TL
25 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 180/5       400,00          24.000 TL    1.200 TL
26 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 180/6       693,12          41.587,2 TL    2.079 TL
27 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 180/7       400,00          24.000 TL    1.200 TL
28 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 180/8       400,00          24.000 TL    1.200 TL
29   Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 180/9       436,39          26.183,4 TL    1.309 TL
30 Bahçelievler Mah. Ağılönü Arsa 180/14       400,00          24.000 TL    1.200 TL
 
 İlgililere 2886 sayılı Yasanın 17.  maddesi gereğince ilanen duyurulur. 07.07.2017 
 
                                                                                                                                      Fahri VARDAR
                                                                                                                                            Belediye Başkanı