PARSEL SATIŞ İHALE İLANI

  

İLAN

HALKAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

1.      Mülkiyeti Konya Halkapınar Belediyesi’ne ait olan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilerek satılacaktır.

2.      İhale 28.08.2019 Çarşamba günü saat 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

3.      İhale ile ilgili bilgi ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

4.      İhaleye katılacak olan iştirakçiler aşağıda istenilen belgeleri 28.08.2019 Çarşamba günü Saat 14.00’e kadar Belediye İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

5.      KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER 

a-      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı,

b-     Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

c-      Başkası adına veya şirket adına ihaleye katılacak olanlar: Yetki belgesi, imza örnekleri ve noter onaylı vekâletname,                                                                                                                                                                                  

NO

MAHALLE VE MEVKİİ-ADA-PARSEL

CİNSİ

İHALE SAATİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT
%10            

1

İvriz Mahallesi

137/18

Arsa

597,06 m2

 

14.00

38.810,00 TL

3.881,00 TL

2

İvriz Mahallesi

137/23

Arsa

602,94 m2

14.10

39.190,00 TL

3.919,00 TL

3

İvriz Mahallesi

137/26

Arsa

601 m2

14.20

39.065,00 TL    

3.907,00 TL

4

İvriz Mahallesi

137/28

Asa

606,73 m2

14.30

39.438,00 TL

3.944,00 TL

5

İvriz Mahallesi
137/30

Arsa

604,06 m2

14.40

39.264,00 TL

3.927,00 TL

6

İvriz Mahallesi
137/31

Arsa

605,04 m2

14.50

39.328,00 TL

3.933,00 TL

7

Seydifakılı Mahallesi
101/13

Kargir
Bina

400 m2

15.00

40.000,00 TL

4.000,00 TL

8

Büyükdoğan Mahallesi
246

Tarla

4.496 m2

15.10

60.000,00 TL

6.000,00 TL

 

                İlgililere 2886 sayılı Yasanın 17.  maddesi gereğince ilanen duyurulur. 07.08.2019