YENİ VİLLA YERİ ARSA SATIŞ İLANI

HALKAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

1.     Mülkiyeti Konya Halkapınar Belediyesi’ne ait olan Bahçelievler Mahallesi Ağılönü mevkisinde bulunan ve  aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilerek satılacaktır.

2.     İhale 28.07.2017 Cuma günü saat 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

3.     İhale ile ilgili bilgi ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

4.     İhaleye katılacak olan iştirakçilerin aşağıda yazılı istenilen belgeleri 28.07.2017 Cuma günü Saat 14.00’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

5.     KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER 

a-     T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b-     İkametgâh Belgesi,

c-     Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

d-     Başkası adına veya şirket adına ihaleye katılacak olanlar: Yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi ve Noter onaylı vekâletname,      

Not : İhalede satılacak olan     parsellerin detaylı bilgileri Sitemizin sol tarafındaki       İhaleler bölmümündedir.